2022 – Outer Hebrides

Scrolla för senaste inlägg / Scroll down for latest news


Äntligen bär det iväg (eng below)

Efter mycket plannerande är det äntligen dags att ge sig av. Skall bli väldigt spännande och roligt att få upptäcka denna ögrupp. Nio olika övernattningsplatser, flera färjeturer och hyra bil har krävt en del tålamod att boka. Framför allt, då man tror att saker är bokade, men efter ett par veckor får man ett nej… Bl a två olika biluthyrare som gjort konkurs under tiden dessvärre. Ett inställt flyg som gjorde att resan nästan tog slut innan den började. Men det löste sig genom att åka en dag tidigare än väntat för att komma med flyget till Stornoway. Nu blir det tid för att vandra lite i Glagow också. Inte fel…
Kommer att försöka lägga upp poster här varje dag. Så ta dig hit så ofta du kan 🤗


Finally it happens

After much planning, it’s finally time to go. Will be very exciting and fun to discover this archipelago. Nine different places to stay, several ferry trips and car hire required some patience to book. Above all, when you think that things are booked, but after a couple of weeks you get a no… Including two different car rental companies that have gone bankrupt in the meantime unfortunately. And a canceled flight that almost ended the trip before it began. But it was resolved by leaving a day earlier than expected to be able to catch the flight to Stornoway. Now it will be time to walk a little in Glagow too. Not wrong…

Will try to post here everyday. So get here as often as you can 🤗11/10 – Snart halvägs

Brexit medför en del. Två säkerhetskontroller, två passkontroller, gigantiska köer. Lite sen connection till Glasgow. Men snart så. Imorgon kväll kommer jag till Stornoway 👍🏻


11/10 – Soon half way there

Brexit makes a difference. Two security checks, two passport controls, Gigantic queues. Little late connection to Glasgow. But soon there. Tomorrow evening I will reach Stornoway👍🏻
11/10 – 24 timmars väntan

Snart går flyget till Stornoway. Måste skynda mig. Bilden visar första middagen i UK. Fish & Chips såklart… :-)


11/10 – 24 hour wait 

Very soon the flight leaves for Stornoway. Gotta hurry. The picture shows the first dinner in the UK. Fish & Chips of course… :-)
12/10 – 6 timmar kvar…

Inte mycket att göra på flygplatsen. Jag antar att jag kan jobba lite. Bara 6 timmar till. Här är lite fakta om en av mina favoriter. Shortbread:
Shortbread har sitt ursprung i Skottland. Även om den fanns under en stor del av 1100-talet och förmodligen kom till tack vare kulturellt utbyte med franska konditorer under Auld-alliansen mellan Frankrike och Skottland, är förfiningen av Shortbread tillägnad Mary, drottning av Skottland på 1500-talet. Men jag hoppas verkligen att dessa är nybakade… MEN jag håller mig undan än så länge…


12/10 – 6 more hours

Not much to do at the airport. I guess I can do some work. Only 6 more hours. Here is some facts about one of my favorites. The Shortbread:
Shortbread originated in Scotland. Although it was prepared during much of the 12th century, and probably benefited from cultural exchange with French pastry chefs during the Auld Alliance between France and Scotland, the refinement of shortbread is popularly credited to Mary, Queen of Scots in the 16th century. But I really hope these are newely baked… BUT I’m keeping away for now…12/10 - Äntligen framme i Stornoway 

Sorry Sir, but we can not find your booking. VA? Inte mer problem nu. Pga inställt flyg tidigare idag (som jag fick reda på för några veckor sedan) som också gjorde att jag behövde resa redan igår, så fanns jag inte med på listan. Men de var suveräna i Glasgow och hittade felet. Jag fanns med fast med ett annat bokningsnummer. Puh! Fick samtidigt veta att mitt handbagage bara fick väga 6 kg. Jag hade räknat med att få ha 12 kg. Mitt vägde 14. Men hon bara log. It’s Ok Sir. Nästa steg, en jättekö till säkerhetskontrollen. Jag är van att bli stoppad pga av all utrustning. Så jag blev inte förvånad när jag fick gå åt sidan med två säkerhetsgubbar. Skillnaden var vad dom sa: Sir, It’s nothing wrong with your backpack but we would very much like to have a look at your camera. We haven’t seen that one before. Såklart fick dom det. Två lyckliga säkerhetsgubbar fick känna på min nya kamera, en FUJI GFX100s. Superkul! Nu skall jag njuta av hotellnatten i Stornoway och duscha som f… Nästa boende har varken vatten eller el. Natti natti🤗


12/10 - Finally arrived in Stornoway 

Sorry Sir, but we can’t find your booking. WHAT? Please, No more problems now. Due to a canceled flight earlier today (which I found out a few weeks ago) which also meant that I needed to travel to Glasgow yesterday, I was not on the list. But they were superb in Glasgow and found the fault. I was included, though with a different booking number. Whew! At the same time, I was told that my hand luggage could only weigh 6 kg. I had expected to have 12 kg. Mine weighed 14. But she just smiled. It’s Ok, Sir. The next step, a huge line to the security check. I’m used to being stopped because of all the equipment. So I wasn’t surprised when I had to step aside with two security guys. The difference was what they said: Sir, It’s nothing wrong with your backpack but we would very much like to have a look at your camera. We haven’t seen that one before. Of course they could. Two lucky security men got to feel my new camera, a FUJI GFX100s. Super fun! Now I’m going to enjoy the hotel night in Stornoway and shower like f… The next accommodation has neither water nor electricity. Night night 🤗13/10 – The Squealing Pig 

Efter en riktigt stormig dag med massor av regn, fantastiskt skitväder (hoppas på bra bilder) så har jag anlänt till The Squeling Pig där jag skall bo i två nätter. Ingen el men John visade att det faktiskt finns rinnande vatten. Man vrider bara på kranen på dunken så rinner vattnet… fantastiskt! Tvätten fixades i en hink. Huset är en renoverad svinstia, men med tänd brasa och en del Laphroig (whiskey) så börjar det bli varmt. Oslagbar utsikt. Landskapet här på Yttre Hebriderna är oslagbart vackert. Slår det mesta jag upplevt. Jag gillar verkligen den här naturen. Riktiga bilder kommer senare i något galleri. Ha en riktigt go kväll. Det skall jag ha. Den lilla gasolplattan är köket. Där skall jag snart laga kvällsmat 🤗


13/10 – The Squealing Pig 

After a really stormy day with lots of rain, fantastic crap weather (hope for good pictures) I have arrived at The Squeling Pig where I will stay for two nights. No electricity but John showed that there is actually running water. You just turn the tap on the can and the water flows… fantastic! The laundry was fixed in a bucket. The house is a renovated pigsty, but with a lit fire and some Laphroi (whiskey) it starts to get warm. Unbeatable view. The scenery here in the Outer Hebrides is unbeatably beautiful. Beats most I’ve experienced. I really like this nature. Real pictures will come later in some gallery. Have a really good evening. I shall have that. The small gas stove is the kitchen. I will soon cook supper there 🤗
14/10 – Sista natten i svinstian 

Det blev en stökig natt. Full storm och spöregn som hamrade på plåttaket. Sen var man ju också tvungen att ladda kaminen hela tiden för få lite värme. Men vilket ställe. Kan verkligen rekommendera det här. Underbart att få leva lite primitivt. Men tvätten är fortfarande inte torr. Första bilden är på min kulinariska fredagsmiddag. Till efterätt blev det snickers och whiskey. Inte fel. Mycket vandring idag på torvmarker (som hela ö-världen verkar bestå av. Vått som attan, men fantastiskt. Han även med ett besök på Hebridernas enda whiskeydestilleri, så spännande! Har verkligen sett fram emot att få se hur de hela går till. Hade varit ännu roligare om det varit öppet! Tydligen sitter destilleriägaren i fänglese, fick jag reda på när jag kom hem ikväll. Dessutom sa John att de gör den sämsta whiskeyn i hela Skottland. Finns en mening med allt. Idag bjuder jag även på lite foton som jag hunnit gå igenom men även lite sightseeingbilder. Många bilder idag. Blev en sen uppdatering idag. Imorgon bor jag på hotell. YEAS!!! Natti natti 🤗


14/10 – Last night in the pigsty 

It was a messy night. Full storm and torrential rain that hammered on the tin roof. Then you also had to charge the stove all the time to get some heat. But what a place. Can really recommend this. Wonderful to live a little primitively. But the laundry is still not dry. The first picture is of my culinary Friday dinner. For dessert it was snickers and whiskey. Not wrong. Lots of walking today on peatlands (which the whole island world seems to be made of. Wet as hell, but fantastic. He also with a visit to the Hebrides’ only whiskey distillery, so exciting! Really looking forward to seeing how they all work. Had would have been even more fun if it had been open! Apparently the distillery owner is in jail, I found out when I got home tonight. Also, John said they make the worst whiskey in all of Scotland. There’s a point to it all. Today I’m also offering some photos which I managed to go through but also some sightseeing pictures. Lots of pictures today. Was a late update today. Tomorrow I’m staying in a hotel. YEAS!!! Night night 🤗
15/10 – Tarbert 

Grattis på födelsedagen mamma❤️! Idag har jag förflyttat mig ned en bit på Hebriderna och befinner mig i den lilla byn Tarbert på ön Harris. I natt sover jag på Harris Hotel, här finns dush på rummet och en extremt välutrustad pub när det gäller whiskeysorter. Kommer nog inte hinna prova alla, tror jag. Lite fakta om Tarbert: På hotellet har t ex klottergubben JM Barrie bott, mest känd för att ha skrivit Peter Pan. Han ristade in sina initialer i ett fönster som nu finns på display. Jag kanske också blir känd en dag, så varför inte. Värt ett försök. På öarna runt omkring sitter folk hemma dagarna i ända och väver tyg till välkända Harris Tweed (så gjorde även värdinnan på Squeling Pig). Precis som vi gjorde hemma förr. I Tabert har Harris Tweed en outlet. Superfina kläder och prylar. I Tarbert görs även “Isle of Haris Gin” och DET VAR ÖPPET!!! Bifogar även lite bilder från dagen. Natti natti 🤭


15/10 – Tarbert 

Happy birthday mom ❤️! Today I have traveled down a bit in the Hebrides and find myself in the small village of Tarbert on Harris. Tonight I sleep at the Harris Hotel, here there is a shower in the room and an extremely well-equipped pub when it comes to whiskey varieties. Probably won’t have time to try them all, I think. A few facts about Tarbert: For example, the doodler JM Barrie, best known for writing Peter Pan, has lived in the hotel. He carved his initials into a window which is now on display. Maybe I’ll be famous one day too, so why not. Worth a try. On the surrounding islands, people sit at home all day long weaving fabric for the well-known Harris Tweed (so did the hostess at the Squeling Pig). Just like we used to do at home. Harris Tweed has an outlet in Tabert. Super nice clothes and gadgets. “Isle of Haris Gin” is also made in Tarbert and IT WAS OPEN!!! Also attaching some pictures from the day. Night night 🤭
16/10 – South of Harris 

Idag blev det upptäcksfärd på södra delen av Harris. Alla väder har hälsat på idag. Sol, regn, hagel och stormvindar. Bakom varje krök ett nytt väder. Åt ena hållet sol och så vänder man sig om och blir piskad av hagel. Det växlar extremt snabbt här. Idag har jag lärt mig att inte öppna en yougurtburk i motvind. Gör inte det! Slutligen besökte jag St Clement’s Church där den bäst bevarade graven från medeltiden finns. Det är en riddare av klanen MacLeods som ligger där (inte släkt med deckaren tror jag). Bifogar en liten bild från ett vackert fönster. Bifogar även lite andra bilder från dagen samt en selfie med kossor. Sista bilden visar de breda vägarna här… Som slutkläm får ni också en liten video nedan, kanske lite lång men slutet är bra. Imorgon bär det längre söder ut. Natti natti 🤗


16/10 – South of Harris 

Today was a discovery trip on the southern part of Harris. All weather has visited today. Sun, rain, hail and gales. Behind every curve a new weather. In one direction sun and then you turn around and get whipped by hail. It changes extremely fast here. Today I learned not to open a jar of yogurt against the wind. Do not do it! Finally, I visited St Clement’s Church where the best preserved medieval tomb is located. It is a knight of the clan MacLeods who is there (not related to the detective, I think). Attaching a small picture from a beautiful window. Also attaching some other pictures from the day as well as a selfie with cows. The last picture shows how wide roads here… As a final clip, you also get a small video, maybe a bit long but the end is nice. Tomorrow it will move further south. Night night 🤗

17/10 – South Uist 

Grattis kära syster❤️🤗 Dagen började bra. Hann med ett par stopp innan färjan till Uist. Fantastisk soluppgång. Men efter en stund öppnade sig himlen. Det har regnat från ovan, på tvären och från alla möjliga håll. Jag hade inte hittat något boende på norra Uist (har ett par ställen jag vill besöka men det blir på hemvägen) så det blev att åka hela vägen till södra Uist. Två timmar på “single track road” i spöregn. Man får vara på helspänn för att dyka in på mötesplatser. De som bor här kör fort som f… oavsett får eller kossor på vägen. Dessutom så möttes jag av blåljus på halva vägen. “Sir, road is closed due to massive rain”, så en liten omväg är ju precis vad man vill ha i detta vädret. En ännu smalare väg. Våra cykelvägar hemma är rena autobahn i jämförelse med den vanliga vägen. Den här var ännu smalare. Man blir lite spak när man möter lastbilar och bussar. Men det gick bra. Nu har jag kommit till “The Chalet” där jag skall bo i tre nätter. Ungefär som ett attefallshus. Supermodernt och helt nybyggt. Här finns allt (se bilder). Middagen blev chillimarinerad lax med grönsaker. Blev till slut en liten regnbåge på kvällen. Nu väntar ett par dagar med att upptäcka södra Uist 👍🏻. Natti natti 🤗!


17/10 – South Uist 

Congratulations dear sister❤️🤗 The day started well. Had a couple of stops before the ferry to Uist. Amazing sunrise. But after a while the heavens opened. It has rained from above, across and from all possible directions. I hadn’t found any accommodation in North Uist (I have a couple of places I want to visit but it will be on the way home) so I had to go all the way to South Uist. Two hours on “single track road” in torrential rain. You have to be at full throttle to dive into meeting places. The people who live here drive fast as f… regardless of sheep or cows on the road. In addition, I was met by blue lights halfway. “Sir, road is closed due to massive rain”, so a small detour is exactly what you want in this weather. An even narrower road. Our cycling routes at home are pure autobahns compared to the normal road. This one was even narrower. You get a bit of leverage when you meet trucks and buses. But it went well. Now I have arrived at “The Chalet” where I will stay for three nights. Kind of like a haunted house. Super modern and completely newly built. Everything is here (see pictures). Dinner was chilli marinated salmon with vegetables. Became a little rainbow in the evening. Now waiting for a couple of days to discover southern Uist 👍🏻. Night night 🤗!
19/10 – Eriskay 

Idag har jag varit på ön Eriskay. Det är så långt man kommer med bil utan färja. Men imorgon blir det färja till ön Barra. Här på södra Uist och Eriskay finns det uttrar. Många uttrar. Allt heter något med utter. Men jag har inte sett någon. Däremot en vägskylt man inte hittar så ofta hemma. Tänkte ett tag att ta med den hem såsom tyskarna gör med våra älgskyltar. Men det hade nog blivit jobbigt med den som handbagage när jag skall hem tror jag. Idag har jag vandrat och klättrat en hel del. Gick upp på ett litet berg. Tog en bra stund. Blött i torvmossan och svettigt. Väl uppe blåste det för mycket och var alldeles för soligt. Blev lite filmande och gick surmulen ned igen. Har även varit på en strand utan att bada. Hadde glömt badbyxorna hemma, så synd! Bifogar lite bilder och ännu en liten film. Natti natti 🤗!


19/10 – Eriskay 

Today I have been to the island of Eriskay. That’s as far as you can get by car without a ferry. But tomorrow there will be a ferry to the island of Barra. Here on South Uist and Eriskay there are otters. Many otters. Everything is called something with otter. But I haven’t seen any. However, a road sign you don’t often find at home. Thought for a while about taking it home like the Germans do with our moose signs. But it would probably have been difficult with it as hand luggage when I was going home, I think. Today I hiked and climbed a lot. Went up a small mountain. Took a good while. Wet in the peat moss and sweaty. Once up, it was too windy and far too sunny. Became filming a bit and went down sulky again. Have also been to a beach without swimming. Had forgotten the swimming trunks at home, such a shame! Attaches some pictures and another small film. Night night 🤗!

20/10 – Isle of Barra 

Idag har jag kommit så långt söderut jag kan komma med bil. Själva ön är ganska folktom och det mesta är stängt. Tydligen är det ett bröllop i Italien och ett annant i Mexico. Så de flesta “locals” är på bröllop. Träffade corgin “Monty” idag. Då saknade man Henke och Hary där hemma. Tydligen är Harry väldigt billig just nu enligt Helene. Han kanske saknar husse? Filmade när ett plan lyfter från Barras flygplats (bilden är en skärmdump). Helt sjukt. Det startar på stranden och rätt ut i vattnet. Flygplatsen är bara öppen vid ebb. Konstigt! Bor nu på hostel i två nätter. Tror att de har den längsta wifi-koden i universum. WHY?? Imorgon skall jag leta säl och uttrar. Natti natti 🤗!


20/10 – Isle of Barra 

Today I have come as far south as I can get by car. The island itself is quite deserted and most things are closed. Apparently there is a wedding in Italy and another in Mexico. So most “locals” are at weddings. Met the corgi “Monty” today. Then Henke and Hary were missed at home. Apparently Harry is very cheap right now according to Helene. Maybe he misses a master? Filmed as a plane takes off from Barra Airport (image is a screenshot). Sick. It starts on the beach and right into the water. The airport is only open at low tide. Weird! Now living in a hostel for two nights. Think they have the longest wifi code in the universe. WHY?? Tomorrow I will look for seals and otters. Night night 🤗!
21/10 – Barra 

Vandrat som en dåre idag. Över ängar, kullar och berg. Hittade till slut en helt orörd strand. Med tanke på hur krångligt det var att ta sig dit så var det kanske inte så konstigt. Fick i alla fall en säl på film idag och men hittade bara spår av en utter i sanden. De har väl annat för sig än att leka med mig. Idag blir det även en liten film, en del från mobilen och lite från drönaren. Imorgon åker jag norrut igen. Skall hinna med ett stopp på norra Uist med övernattning. Har ett par ställen där som jag vill undersöka. Trevlig fredag 🤗!


21/10 – Barra 

Walked like a fool today. Over meadows, hills and mountains. Finally found a completely untouched beach. Considering how difficult it was to get there, it was perhaps not so strange. Anyway, got a seal on film today and only found traces of an otter in the sand. They probably have other things to do than play with me. Today there will also be a small film, some from the mobile phone and some from the drone. Tomorrow I go north again. Must make time for a stop on North Uist with an overnight stay. Got a couple of places there that I want to investigate. Happy Friday 🤗!

22/10 – Berneray 

Men så fick jag då en bild på sälar, Ok de var väldigt långt borta. Jag lockade och pockade men de ville inte komma fram och hälsa. Men de hamnade på bild! YEAS! Bara uttern kvar… Får kanske åka till Borås djurpark. På öarna är det mesta stängt för säsongen. Men räddningen är COOP. Kanske inte samma sortiment vi är vana vid. Grönsaker – en hylla, fisk i massor och ofta en eller två gångar med öl och sprit. Så party on! Nu bor jag på hostel “Johns Bunkhouse”, superfint. Fullt ös med vandrande holländare och semesterfirande skottar. Imorgon blir det tidig färja till Isle of Harris. Snart är jag hemma igen. Det här skulle läggas upp igår. Men där fanns ingen uppkoppling överhuvudtaget. Trevlig lördag 🤗!


22/10 – Berneray 

But then I got a picture of seals, Ok they were very far away. I enticed and poked but they would not come forward and say hello. But they ended up in the picture! YES! Only the otter left… Might have to go to Borås zoo. On the islands, most things are closed for the season. But the saving grace is COOP. Perhaps not the same assortment we are used to. Vegetables – a shelf, fish in abundance and often one or two aisles of beer and spirits. So party on! Now I live in hostel “Johns Bunkhouse”, super nice. Full of wandering Dutchmen and vacationing Scots. Tomorrow there will be an early ferry to the Isle of Harris. Soon I will be home again. This was supposed to be posted yesterday. But there was no connection at all. Happy Saturday 🤗!23/10 – Sista kvällen på en otrolig resa 

Då är jag tillbaka där jag började, Stornoway och The Crown in. Hotellet har en speciell historia. Tydligen var den unga Charles (numera kung) här och beställde en Cherry Brandy. Stor skandal eftersom han var minderårig. Historierna kan ni läsa på bilderna. Ni får även bild på solen som försöker ta sig igenom molnen, tagen på överfarten med färjan till Isle of Harris. Utmed färjan simmade även 8-9 delfiner. Otroligt häftigt! Tack alla ni som läst bloggen och kommenterat. Nu vet ni hur det är att vara på de Yttre Hebriderna. Trevlig söndag, ses där hemma 🤗!


23/10 – Last evening of an incredible journey 

Then I’m back where I started, Stornoway and The Crown in. The hotel has a special history. Apparently the young Charles (now King) was here and ordered a Cherry Brandy. Big scandal because he was a minor. You can read the stories in the pictures. You also get a picture of the sun trying to break through the clouds taken on the ferry crossing to the Isle of Harris. 8-9 dolphins also swam alongside the ferry. Unbelievably awesome! Thank you to all of you who read the blog and commented. Now you know what it’s like to be in the Outer Hebrides. Happy Sunday, see you at home 🤗!

Using Format