Om mig

Patrik Wennerlund, 57, Art Director/Fotograf, ägare av PWM AB / PWMFoto.

Jag har under större delen av mitt liv arbetat med reklam och marknadsföring. Foto och bilder har alltid spelat en väldigt central roll i yrkesrollen, både som beställare och bildskapare i alla möjliga sammanhang inom reklam, redaktionellt och annan kommunikation. 2011 köpte jag min första systemkamera för att prova på något nytt. Resor och upplevelser har alltid lockat och nu fann han en oslagbar kombination. 

På mina resor fångar jag föremål, natur, byggnader och förvandlar dem till konstverk. Det övergripande målet är att skapa bilder som jag själv vill hänga på väggen. Med konstnärens perspektiv som det eviga filtret på linsen drar jag mig inte för att anpassa verkligheten och förstärka naturlig skönhet, göra motiv till kraftfull fotokonst. Jag önskar att mina foton även får andra att stanna upp, känna efter och kanske finna egen inspiration i vardagen!

Jag håller även kurser i landskap- och naturfoto, gör utställningar och säljer mina prints via egen webshop.

Om du vill köpa unik fotokonst, så besök min shop här.

Tack för att du besökte min websida.!


Välkommen åter!

Patrik Wennerlund
PWM AB & PWMFoto

Besök Shop…

Du kan även följa mig på 500px… eller Instagram @PWMFoto här…


About Me

Patrik Wennerlund, 57, Art Director/Photographer, owner of PWM AB / PWMFoto.

Patrik has worked in advertising and marketing for most of his life. Photography and images have always played a very central role in his worklife, both as a client and image creator in all possible contexts within advertising, editorial and other communication. In 2011, he bought his first system camera to try something new. Travel and photo proved an unbeatable combination for his photographic venture. 

On his many journeys Patrik captures objects, nature, buildings and beings and his images are transformed into alluring artworks. The overall objective is to create images that he himself would like to expose on the wall. With the artist’s perspective as the perpetual filter on the lens, he doesn’t shy away from adapting reality and enhancing natural beauty, making motifs into powerful photo art. Patrik’s objective is that his photos shall make people stop, think and perhaps find their own inspiration in everyday life.

Patrik regularly hosts courses in landscape and nature photography and his work has also been exhibited several times. Patrik’s photo art prints are sold in the PWMFoto web shop.

If you would like to buy some art prints. Please visit my shop.

Thanks for visiting!

Cheers

Patrik Wennerlund
PWM AB & PWMFoto

Visit the Shop…

You can also follow me at 500px… or Insta @PWMFoto here…


Kontakt

info@pwmfoto.com

Besök min Shop…

Visit my  Shop…

Using Format