2022 – Interview in Spart Magazine

Intervju i Spart Magazine

Superkul att bli intervjuad i Spart Magazine. Det är Mats Alfredsson som intervjuade mig en förmiddag i Borås. Det var spännande att få frågor om hur jag tänker gällande mitt bildskapande. Läs hela intervjun på svenska:

https://spart.works/sv/patrik-wennerlund-intervju/


Interview in Spart Magazine

Super fun to be interviewed in Spart Magazine. It is Mats Alfredsson who interviewed me, one morning in Borås. 

It was exciting to get questions about my image creation. Read the entire interview in English:

https://spart.works/patrik-wennerlund-interview/


Using Format